ოდიშ-ოსმალეთის ხელშეკრულება

(გადამისამართდა გვერდიდან ოდიშ-ოსმალეთის ხელშეკრულება 1615)

ოდიშ-ოსმალეთის ხელშეკრულება 1615, ხელშეკრულება, რომლითაც ოდიშის მთავარი ლევან II დადიანი ცნობდა ოსმალეთის ხონთქრის უზენაესობას და ხარკს კისრულობდა მის სასარგებლოდ. დაიდო გურია-ოსმალეთის შეთანხმების (1614) დადების შემდეგ.

ლიტერატურარედაქტირება

  • როდონაია ს., რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან XVII საუკუნის პირველ ნახევარში, თბ., 1961;
  • საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. 4, თბ., 1973
  • ბერაძე თ., ქსე, ტ. 7, გვ. 502, თბ., 1984