ნიუ-იორკერი

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინს ნიუ-იორკერი რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: