ნიკოლოზ კანდელაკი შესაძლოა აღნიშნავდეს ერთ-ერთ პიროვნებას