ნიკაპიქვედა ყბის წინა ნაწილი. თანამედროვე ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს დაქანებული, სწორი ან წარზიდული ნიკაპი. მკვეთრად გამოხატული ნიკაპის ბორცვი ანუ შემაღლება დამახასიათებელია ადამიანისათვის, არც ერთ სხვა ორგანიზმს ქვედა ყბაზე ამგვარი ბორცვი არ აქვს.

ადამიანის ნიკაპი

ლიტერატურარედაქტირება