ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი მეჯლისი

ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი მეჯლისი (აზერ. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi) —სახელმწიფო ორგანო, რომელიც ნახიჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ახორციელებს საკანონმდებლო უფლებამოსილებას[1]. უზენაესი მეჯლისი თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში დამოუკიდებლად წყვეტს საკითხებს. წლის განმავლობაში მეჯლისი ორი რეგულარული სესიისთვის იკრიბება. უზენაესი მეჯლისი თავმჯდომარეს თავად ირჩევს.

ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი მეჯლისი
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
ტიპი
ორგანოს ტიპი ?
ხელმძღვანელები
თავმჯდომარე ვასიფ თალიბოვი
სტრუქტურა
წევრები 45
სხდომების ადგილი
საიტი
http://www.alimeclis.az/

შემადგენლობა

რედაქტირება

ნახიჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკაში უმაღლესი მეჯლისის რაოდენობრივი შემადგენლობა 45 დეპუტატია. დეპუტატებს ირჩევენ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე. არჩევნების პროცესი თავისუფალი, პირადი და ფარული კენჭისყრით ხდება თანაბარი, საყოველთაო და პირდაპირი არჩევნების საფუძველზე. მეჯლისის თითოეული მოწვევის უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი, შესაბამისად, მოადგილეების უფლებამოსილების ვადა შეზღუდულია მოწვევის ვადით.

არჩევნები

რედაქტირება

ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი მეჯლისის არჩევნები ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ  ნოემბრის პირველ კვირა დღეს იმართება. არჩევნების შედეგები მტკიცდება ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს მიერ.

თუ კი დეპუტატი რაიმე მიზეზების გამო ვერ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში ან რაიმე მიზეზების გამო მისი კანდიდატურა არ მტკიცდება, ტარდება ახალი დეპუტატების არჩევნები .

არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

 • ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მუდმივი საცხოვრებლის მქონე პირს;
 • 25 წელს გადაცილებულ მაცხოვრებლებს;
 • ორმაგი მოქალაქეობის არმქონე პირს;
 • პირს, რომელსაც სხვა სახელმწიფოების წინაშე არ გააჩნია მოვალეობები;
 • არ მუშაობს აღმასრულებელი ან სასამართლო ხელისუფლების სისტემაში;
 • პირს, რომელსაც არ უჭირავს სხვა ანაზღაურებადი თანამდებობა (მეცნიერული, პედაგოგური და შემოქმეებითი საქმიანობის გარდა);
 • არ არის რელიგიური ფიგურა;
 • არ არის ქმედუუნარო;
 • არ არის ნასამართლევი სერიოზული დანაშაულის ჩადენის გამო[2].

საქმიანობა

რედაქტირება

ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის 24-ე მუხლის თანახმად, ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი ასამბლეა ადგენს შემდეგ ზოგად წესებს:

 • უზენაესი ასამბლეის დეპუტატთა არჩევნებს;
 • უზენაესი ასამბლეის დეპუტატთა სტატუს;
 • ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის ომბუდსმენის სტატუსს;
 • აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგადასახადო პოლიტიკის ფარგლებში, გადასახადებს;
 • ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკური სფეროს მიმართულებებს;
 • სოციალურ დაცვას;
 • გარემოს დაცვას;
 • ტურიზმსა და კულტურას;
 • ჯანმრთელობას;
 • მეცნიერებასა და განათლებას.

ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის 25-ე მუხლის თანახმად, ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი ასამბლეა წყვეტს შემდეგ საკითხებს:

 • შეხვედრის საქმიანობის ორგანიზებას;
 • ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის დამტკიცებას;
 • ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში პროგრამების დამტკიცებას;
 • ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშვნას;
 • ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის პრემიერ მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლებას;
 • ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობის დამტკიცებას;
 • ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის ომბუდსმენის არჩევნებს.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება