ნაყოფი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ნაყოფი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ნაყოფი — ფარულთესლოვან მცენარეთა ორგანო
  • ნაყოფი — ადამიანის ჩანასახი