მწვანე კონცხი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი მწვანე კონცხი შეიძლება აღნიშნავდეს: