მშვილდოსანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მშვილდოსანი შეიძლება აღნიშნავდეს: