მუხნარი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მუხნარი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • მუხნარი - მუხის ზაფხულმწვანე ფართოფოთლოვანი ტყე
  • მუხნარი - სოფელი გაგრის მუნიციპალიტეტში