მოხრილი მაკრატელი – ბლაგვწვერიანი, მაგიდის სიბრტყესთან მიმართებაში ჰორიზონტალურად მოხრილი, მჭრელი ქირურგიული ინსტრუმენტია. მოხრილი მაკრატელი გამოიყენება სხვადასხვა სახის ქსოვილთა ბლაგვი და ბასრი პრეპარირებისთვის.