გაქანებული ინდივიდუალისტი და არაამქვეყნიური ეგოს მქონე, აინ რენდის ყველაზე დიდი მოყვარული და გულშემატკივარი. ვიკიპედიაში მოსვლამდე - Lurkmore-ის და Rationalwiki-ის რედაქტორი.
Товарищ, верь, пройдет она
Пора безумной гласности
Припомнят наши имена
Тогда в госбезопасности.