გიორგი მარუშვილი. 15.05.1978. ჰობი და სპეციალობა - ისტორია. Location - გერმანია.

იგივე მომხმარებელი - მომხმარებელი:გიორგი მარუაშვილი