შანშიაშვილი აკაკი. დაბადებული 1949 წლის 8 ოქტომბერი