მომხმარებელი:ბპგ ბპგ

პიროვნული:

კერძო ვებ საითები:

კორპორატიული ვები:

მიმდინარე სპეციალიზება:

  • ქართული კომპიუტერული ფონტები
  • კონტენტის სამართავი მრავალენოვანი სისტემები (CMS - ვებ საითების „ძრავები“)
  • IIS, VB, ASP, MS SQL Server, MS Access

სპეციალური ინტერესი:

  • ლეგიტიმურობის აღდგენა საქართველოში
  • ნაგაზები (ქართული ძაღლები - კინოლოგია - არ შეგეშალოთ კინემატოგრაფიაში ;)
  • კატების გაწვრთნა