სამეფო კარის ტახტის აზნაური, იაგორ ბერიძე (გურია, საქართველო)