არსებითი სახელი მოდული შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთს: