მოგოლ-სპარსელთა ომები

ისტორიაში ირანსა და დიდ მოგოლებს შორის რამდენიმე საბრძოლო დაპირისპირება მოხდა: