მინუტი – ბრტყელი კუთხის ერთეული, რომელიც უდრის გრადუსის 1/60 და აღინიშნება ′-ით. მეტრული მინუტი მართი კუთხის ერთი მეათიათასედი ნაწილია და აღინიშნება c-ით. მინუტი გამოიყენება გეოგრაფიული კოორდინატების გამოსახვისათვის.

ლიტერატურარედაქტირება