მერცხალი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მერცხალი შეიძლება აღნიშნავდეს: