მერომორფული ფუნქცია

მერომორფული ფუნქცია — ფუნქცია, რომელიც წარმოიდგინება, როგორც ორიმთელი ფუნქციის განაყოფი, ორი ყველგან კრებადი ხარისხოვანი მკრივის განაყოფი. მერომორფული ფუნქციებია რაციონალური, ტრიგონომეტრიული, ელიფსური ფუნქციები, გამა-ფუნქცია, ძეტა-ფუნქცია და ა.შ..

ლიტერატურარედაქტირება