მემონტაჟე — სტუდიის სამონაჟო საამქროს უფროსი, რომელიც მიმაგრებულია გადამღებ ჯგუფთან და დამდგმელი რეჟისორის ხელმძღვანელობით აწარმოებს ფილმის მონტაჟს. მემონტაჟე მაპუხისმგებელია ფილმის მხატვრულ-ტექნიკურ ხარისხზე, ხმის და მუსიკის სინქრონულობაზე, სამონტაჟო სამუშაოთა ვადების დაცვაზე.