მთავარი მენიუს გახსნა

მელიქლი (ზარდაბი)

სოფელი აზერბაიჯანში, ზარდაბის რაიონი.