მეინსტრიმი (ინგლ. Mainstream - „ძირითადი დინება“) — ტერმინი, რომელიც რომელიმე სფეროში გაბატონებულ თვალსაზრისს გულისხმობს. განსაკუთრებით ხშირად ეს ტერმინი ხელოვნების (მაგ., მუსიკა, ლიტერატურა და საშემსრულებლო ხელოვნება) მიმართ გამოიყენება.

მეინსტრიმი არის: