მეზო... (ბერძნ. memos — საშუალო, შუალედური) — რთული სიტყვების ნაწილი, რომელიც აღნიშნავს რისამე საშუალო სიდიდეს ან გარდამავალ მდგომარეობას (მაგ., მეზოდერმა, მეზოლითი და სხვა).

ლიტერატურა რედაქტირება