მებოსტნეობა

მრავალმნიშვნელოვანი

მებოსტნეობა შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • მებოსტნეობა — სოფლის მეურნეობის დარგი, რომლის დანიშნულებაა ბოსტნეული კულტურების მოყვანა;
  • მებოსტნეობა — მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ბოსტნეულის ბიოლოგიასა და მოყვანის ხერხებს.