მებოსტნეობა

მრავალმნიშვნელოვანი

მებოსტნეობა შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • მებოსტნეობა — სოფლის მეურნეობის დარგი, რომლის დანიშნულებაა ბოსტნეული კულტურების მოყვანა
  • მებოსტნეობა — მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ბიოლოგიასა და მოყვანის ხერხებს