მგელი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მგელი შეიძლება აღნიშნავდეს: