მახვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

მახვილი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • მახვილი — საჩხვლეტ-საძგერებელი ან საჩეხი იარაღი
  • მახვილი — ამა თუ იმ მარცვლის სხვაზე უფრო მკაფიოდ, გამოჩინებით წარმოთქმა