მარგინალი (ლათ. არე, კიდე ზღვარი. პირველადი მნიშვნელობით წიგნის კიდე) — წიგნის ადგილი, სადაც არ წერია ძირითადი ტექსტი და გამოიყენებოდა მინაწერების გასაკეთებლად. ამ სიტყვით აღინიშნება ის ადამიანები და ჯგუფები, რომლებიც "საზოგადოების" მიღმა. ანუ როდესაც ვამბობთ მარგინალ ადამიანს ნიშნავს საზოგადოებიდან გარიყულ ადამიანს