მათრიხი, მარცვლეულის საწყაო XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოში. შეადგენდა კოდის 1/32-ს (0,9 კგ).

ლიტერატურა რედაქტირება