მათემატიკური ანალიზი

მათემატიკური ანალიზი — ერთობლიობა მათემატიკის დარგებისა, რომელთა მიზანია ფუნქციების კვლევა უსასრულოდ მცირეთა მეთოდებით. მათემატიკურ ანალიზს საფუძველი ჩაეყარა ი. ნიუტონის, გ. ლაიბნიცის, ლ. ეილერის და XVII-XVIII საუკუნეებში მოღვაწე სხვა მათემატიკოსთა ნაშრომებში. მათემატიკური ანალიზი ზღვრის ცნების მეშვეობით დამკვიდრდა XIX საუკუნიდან.

XX საუკუნეში მათემატიკური ანალიზის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ქართველმა მათემატიკოსებმა: ა. რაზმაძემ, ნ. მუსხელიშვილმა, ი. ვეკუამ, ა. ბიწაძემ და სხვ.

მათემატიკური ანალიზის დარგები

რედაქტირება

მათემატიკური ანალიზის დარგებია:

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება