მაგისტრი — აკადემური ხარისხი. ევროპის ქვეყნებში მაგისტრი და მაგიტრა , აღნიშნული აკადემიური ხარისხის მფლობელ მამრობითი ( - Magister) და მდედრობითი სქესის ( - Magistra) პირთათვის.

სიტყვის წარმომავლობა და გამოყენება რედაქტირება

სიტყვა მაგისტრი წარმოადგენს თავისუფალ თარგმანს ლათინური სიტყვისა „მაგისტერ“ (magister) და აღნიშნავს მასწავლებელს, ან ოსტატს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ინგლისური სიტყვა „მასტერ“ (Master) აგრეთვე ლათინურისგანაა ნაწარმოები.

მაგისტრის ხარისხი გერმანულენოვან ქვეყნებში ხშირად აღინიშნება შემოკლებით, - M. A., რომელიც აღნიშნავს მამაკაცებისთვის Magister Artium, ხოლო ქალთათვის Magistra Artium. გერმანიაში მაგისტრს შემოკლებით სახელის და გვარის შემდეგ წერენ, ხოლო ავსტრიაში კი სახელისა და გვარის შემდეგაა მიღებული ამ აკადემიური ხარიხის აღნიშვნა. ამ შემოკლებას ზოგჯერ წერტილების დაუსმელადაც წერენ.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Ludwig Huber (გამომც.): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft, Bd. 10. Ausbildung und Sozialisation in der Hochschule. Stuttgart: Ernst Klett 1983. გვერდი 510–518.