ლუწი და კენტი ფუნქციები

ლუწი ფუნქცია — მათემატიკაში ისეთი ფუნქციაა, რომლის განსაზღვრის არეს ყოველ რიცხვთან ერთად მისი მოპირდაპირე რიცხვიც ეკუთვის და ამასთან მართებულია ტოლობა . კენტი ფუნქცია კი არის ისეთი ფუნქცია, რომლის განსაზღვრის არეს ყოველ რიცხვთან ერთად მისი მოპირდაპირე რიცხვიც ეკუთვნის და ამასთან მართებულია ტოლობა: .

ლიტერატურარედაქტირება