ლუქსემბურგი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ლუქსემბურგი შეიძლება აღნიშნავდეს: