ლუარსაბი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ლუარსაბი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: