ლიმერიკი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით ლიმერიკი შეიძლება აღნიშნული იყოს: