ლატვიის პრემიერ-მინისტრი

ლატვიის პრემიერ-მინისტრი — წარმოადგენს ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობის ყველაზე გავლენიან ფიგურას. ის არის ლატვიის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარე. პრემიერ-მინისტრის წარდგინებას აკეთებს პრეზიდენტი და ამტკიცებს ლატვიის პარლამენტი.

პრემიერ მინისტრების სია (1918–1940) რედაქტირება

სახელი პორტრეტი ვადა პარტია მინისტრთა კაბინეტი
1 კარლის ულმანისი[1]   19 ნოემბერი 1918 11 ივნისი 1920 ლატვიელი ფერმერების კავშირი ლატვიის დროებითი მთავრობა
20 ივნისი 1920 18 ივნისი 1921 Ulmanis I
2 ზიგფრიდ ანნა მეიეროვიცი
 
19 ივნისი 1921 26 იანვარი 1923 ლატვიელი ფერმერების კავშირი Meierovics I
3 იანის პაულიუკსი
 
27 იანვარი 1923 27 ივნისი 1923 უპარტიო Pauļuks
(2) ზიგფრიდ ანნა მეიეროვიცი
 
28 ივნისი 1923 26 იანვარი 1924 ლატვიელი ფერმერების კავშირი Meierovics II
4 ვოლდემარ ზამუელსი
 
27 იანვარი 1924 18 დეკემბერი 1924 უპარტიო Zāmuēls
5 ჰუგო ცელმინში
 
19 დეკემბერი 1924 23 დეკემბერი 1925 ლატვიელი ფერმერების კავშირი Celmiņš I
(1) კარლის ულმანისი   24 დეკემბერი 1925 6 მაისი 1926 ლატვიელი ფერმერების კავშირი Ulmanis II
6 ატურ ალბერინგსი
 
7 მაისი 1926 18 დეკემბერი 1926 ლატვიელი ფერმერების კავშირი Alberings
7 მარგერს სკუენიეკსი
 
19 დეკემბერი 1926 23 იანვარი 1928 ლატვიის სოციალ-დემოკრატიული მშრომელთა პარტია Skujenieks I
8 პეტერის იურაშევსკისი
 
24 იანვარი 1928 30 ნოემბერი 1928 დემოკრატიული ცენტრი Juraševskis
(5) ჰუგო ცელმინში
 
1 დეკემბერი 1928 26 მარტი 1931 ლატვიელი ფერმერების კავშირი Celmiņš II
(1) კარლის ულმანისი   27 მარტი 1931 5 დეკემბერი 1931 ლატვიელი ფერმერების კავშირი Ulmanis III
(7) მარგერს სკუენიეკსი
 
6 დეკემბერი 1931 23 მარტი 1933 ლატვიის სოციალ-დემოკრატიული მშრომელთა პარტია Skujenieks II
9 ადოლფს ბლიოდნიეკსი   24 მარტი 1933 16 მარტი 1934 ფერმერების ახალი პარტია Bļodnieks
(1) კარლის ულმანისი   17 მარტი 1934 15 მაისი 1934 ლატვიელი ფერმერების კავშირი Ulmanis IV
(1) 16 მაისი 1934 20 ივნისი 1940 უპარტიო [2] Ulmanis V
10 ავგუსტ კირხენშტეინი[3]
 
20 ინისი 1940 21 ივლისი 1940 დანიშნული საბჭოთა კავშირის მიერ, არაღიარებული Kirhenšteins
შენიშვნები

1 1918-1920 წლებში დამოუკიდებლობისთვის ომის დროს, ლატვიის მართვაზე პრეტენზია ორ მთავრობას ჰქონდა: საბჭოთა ლატვიის, პიოტრ სტუჩკას ხელმძღვანელობით და ანდრიევს ნიედრას მთავრობა რომელსაც მხარს ბალტიელი გერმანელები უჭერდნენ.

2 1934 წლის 15 მაისს მრემიერ-მინისტრი ულმანისმა დაშალა პარლამენტი აკრძალა პოლიტიკური პარტიები. მათ შორის საკუთარი ლატვიელი ფერმერების კავშირი.

3 მარიონეტი ლიდერი, რომელიც დანიშნული იყო და იმართებოდა საბჭოთა კავშირის მიერ. არ იყო აღიარებული ლატვიის მთავრობის მიერ.

პრემიერ მინისტრების სია (1990–დღემდე) რედაქტირება

სახელი Portrait პერიოდი პოლიტიკური პარტია მინისტრთა კაბინეტი ლატვიის სეიმი
(არჩევნები)
1 ივარს გოდმანისი
 
7 მაისი 1990 3 აგვისტო 1993 ლატვიის სახალხო ფრონტი გოდმანის I კაბინეტი
LTF-LC
1990
2 ვალდის ბირკავსი
 
3 აგვისტო 1993 15 სექტემბერი 1994 ლატვიური გზა ბირკავსის კაბინეტი
LC–LZS–LZP
1993
3 მარის გაილისი
 
15 სექტემბერი 1994 21 დეკემბერი 1995 ლატვიის გზა გაილისის კაბინეტი
LC–LZS–LZP–TPA–TB
4 ანდრის შკელე
 
21 დეკემბერი 1995 13 თებერვალი 1997 უპარტიო შკელეს I კაბინეტი
DP‘S’–TB–LC–LNNK–LZS–LZP–LVP
1995
13 თებერვალი 1997 7 აგვისტო 1997 შკელეს II კაბინეტი
DP‘S’–TB–LC–LNNK–LZS–LZP–KDS
5 გუნტარს კრასტსი
 
7 აგვისტო 1997 26 ნოემბერი 1998 მამულისა და სამშობლოსათვის/LNNK კრასტსის კაბინეტი
TB/LNNK–LC–LZS–LZP–DP‘S’
6 ვილის კრიშტოპანსი
 
26 ნოემბერი 1998 16 ივლისი 1999 ლატვიის გზა კრიშტოპანსის კაბინეტი
LC–TB/LNNK–JP–LSDSP
1998
(4) ანდრის შკელე
 
16 ივლისი 1999 5 მაისი 2000 People's Party შკელეს III კაბინეტი
TP–LC–TB/LNNK
7 ანდრის ბერზინში
 
5 მაისი 2000 7 ნოემბერი 2002 ლატვიის გზა ბერზინშის კაბინეტი
LC–TP–TB/LNNK–JP
8 ეინარს რეპშე
 
7 ნოემბერი 2002 9 მარტი 2004 ახალი ეპოქის პარტია რეპშეს კაბინეტი
JL–LPP–TB/LNNK–ZZS
2002
9 ინდულის ემსისი
 
9 მარტი 2004 2 დეკემბერი 2004 ლატვიის მწვანეთა პარტია
(მწვანეებისა და ფერმერების კავშირის შემადგენლობაში)
ემსისის კაბინეტი
ZZS–TP–LPP
10 აიგარ კალვიტისი
 
2 დეკემბერი 2004 7 ნოემბერი 2006 სახალხო პარტია კალვიტისის I კაბინეტი
TP–ZZS–LPP–JL
7 ნოემბერი 2006 20 დეკემბერი 2007 კალვიტისის I კაბინეტი
TP–ZZS–LPP/LC–TB/LNNK
2006
(1) ივარს გოდმანისი
 
20 დეკემბერი 2007 12 მარტი 2009 ლატვიის პირველი პარტია/ლატვიის გზა გოდმანის II კაბინეტი
LPP/LC–TP–ZZS–TB/LNNK
11 ვალდის დომბროვსკისი
 
12 მარტი 2009 3 ნოემბერი 2010 ახალი ეპოქის პარტია 2011 წლამდე
ერთობა 2011 წლიდან
დომბროვსკისის I კაბინეტი
JL–PS–TP–ZZS–TB/LNNK
3 ნოემბერი 2010 25 ოქტომბერი 2011 დომბროვსკისის II კაბინეტი
V(JL–PS–SCP)–ZZS
2010
25 ოქტომბერი 2011 27 ნოემბერი 2013 დომბროვსკისის III კაბინეტი
V–ZRP–NA
2011

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება