ლაბორატორია (ლათ. laboratorium) — დაწესებულება, სადაც ეწევიან ექსპერიმენტებს, სამეცნიერო კვლევებს ან სასწავლო მუშაობას. ლაბორატორია შეიძლება იყოს მეცნიერული, აკადემიური, სამინისტროს, უწყების და სხვ. დამოუკიდებელი სტრუქტურული ქვედანაყოფი. არსებობს სასწავლო, პრობლემური, დარგობრივი და სხვ. ლაბორატორია.

ლიტერატურა რედაქტირება