კურუცები — ანტიფეოდალური აჯანყების მონაწილე გლეხები XVI საუკუნეში, უნგრეთის სამეფოში (სახელწოდება მომდინარეობს 1514 წელს დოჟა დიერდის აჯანყების დროიდან); XVII-XVIII საუკუნეების დამდეგს ანტიბაჰბსბურგულ განმათავისუფლებელ მოძრაობათა მონაწილე გლეხები და თავადაზნაურობა.

კურუცები

ლიტერატურა რედაქტირება