კულტურული ფენაარქეოლოგიაში, ადამიანის ცხოვრების კვალის შემცველი მიწის ფენის სახელწოდება. კულტურული ფენის სისქე სხვადასხვა (რამდენიმე სმ-იდან 30-35 მ-მდე), რაც განაპირობებულია აღნიშნულ ადგილას ადამიანის ცხოვრების ან მოქმედების ინტენსივეობითა და ხანგრძლივობით. კულტურული ფენაში აღმოჩენილი ნივთიერი ძეგლები გამოიყენება კაცობრიობის წარსულის შესასწავლად.

ლიტერატურა რედაქტირება