კუთხე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

კუთხე შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • კუთხე — ერთი წერტილიდან გამოსულ ორ სწორ ხაზს შორის მოქცეულ ფართობს.
  • კუთხე — ადგილს, სივრცის ნაწილს, სადაც ერთმანეთს კვეთს ორი საგანი ან საგნის ორი მხარე.
  • კუთხე  — ქვეყნის ნაწილს, — მხარეს, რაიმე ადგილს.