კრიო... (ბერძნ. kryos — სიცივი, ყინვა, ყინული) — რთული სიტყვის ნაწილი, რომელიც ყინულთან, დაბალ ტემპერატურებთან კავშირს აღნიშნავს (მაგ., კრიობიოლოგია და კრიოგენეზი, კრიოსკოპია და სხვა).

ლიტერატურა რედაქტირება