კორკი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით კორკი შეიძლება აღნიშნული იყოს: