კორეა (მრავალმნიშვნელოვანი)

სიტყვა კორეა შეიძლება აღნიშნავდეს: