კოპროლალია (ლათ. coprolalia ბერძნ. kopros განავალი, lalia ლაპარაკი) — სამედიცინო მდგომარეობა, რისთვისაც დამახასიათებელია უწმაწური ლაპარაკი, გინების აკვიატებული მოთხოვნილება, უხამსი სიტყვების და ფრაზების წამოძახილი. ცნობილია, როგორც ჟილ დე ლა ტურეტის სინდრომის ერთ-ერთი სახეობა.

ლიტერატურა რედაქტირება

გოგიჩაძე, გ. სამედიცინო ტერმინოლოგიის ქართულ-ინგლისურ-რუსულ-ლათინური განმარტებითი ლექსიკონი, გვ. 394-395 - თბილისი, მერიდიანი, 2009. ISBN 978-9941-10-174-8