კონსერვატიული პარტია

მრავალმნიშვნელოვანი

კონსერვატიული პარტია შეიძლება აღნიშნავდეს: