კონგრუენცია (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სიტყვა კონგრუენცია შეიძლება აღნიშნავდეს: