კომპოზიტური მასალა

(გადამისამართდა გვერდიდან კომპოზიტი)

კომპოზიტური მასალა (კომპოზიტი) — ხელოვნურად შექმნილი მყარი მასალა, რომელიც შედგება ორი ან მეტი კომპონენტისაგან რომლებიც ზუსტი საზღვრებითაა ერთმანეთზე დაკავშირებული. კონსტრუქციული დანიშნულების კომპოზიტის ელემენტები ერთმანეთს უზრუნველყოფენ ტექნიკურ ხასიათს (სიმტკიცე, გამძლეობა).

ჩვეულებრივი ერთმანეთზე დაწებებული ხის/ფიცრის ფირფიტები არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კომპოზიტური მასალა

კომპოზიტური მასალის უპირატესობები რედაქტირება

კომპოზიტური მასალის მთავარი უპირატესობა არის იმაში, რომ მასალა და კონსტრქცია იქმნება ერთდროულად, თუმცა გამონაკლისია „პრე-პრეგები“ (ინგლ. pre-preg, რომელიც არის ნახევრად მზა, კონსტრუქციის დამზადებისათვის. ცალკეული კომპოზიტი მზადდება ცალკეული მიზნისათვის, ამიტომ შეუძლებელია ერთ სახის კომპოზიტში ყველა უპირატესობის ჩადება. თუმცა, კომპოზიტის უპირატესობებია: მაღალი გამძლეობა, მაღალი სიმტკიცე, სიმარტივე, და სხვა.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება