კოლხეთი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი კოლხეთი შეიძლება აღნიშნავდეს: