კილი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

კილი შეიძლება ნიშნავდეს: