კვორუმი (ლათ. quorum — "რომელთაგანაც") — კრების მონაწილეთა რაოდენობა, რომელიც აუცილებელია კრების უფლებამოსილად აღიარებისათვის.

კვორუმი დადგენილია ნორმატიული აქტით ან ორგანიზაციის წესდებით.

ლიტერატურარედაქტირება